P Serija

image

Liveni kotlovi na gas/ulje dostupni su u tri grupe:
P320 (4-9 članaka): 90 – 280 kW
P420
(8-14 članaka): 310 – 700 kW
P520
(13-25 članaka): 754 – 1450 kW

Radna temperatura:
30ºC - 90ºC

Maksimalni radni pritisak:
P320 - 6 bar
P420 - 6 bar
P520 - 7,5 bar

 

Minimalna temperatura povratnog voda:
P 320: 30°C
P 420: 40°C
P 520: 40°C


Remeha P320

 

Remeha P420

 

Remeha P520