Quinta Pro Modul

image

Remeha Quinta Pro Modul predstavlja proizvod namenjen za postavljanje na otvorenom prostoru sa ugrađenim generatorima toplote - kondenzacionim kotlovima Remeha Quinta Pro postavljenim u kaskadnoj konfiguraciji. Kao pogonski energent predmetni generatori toplote koriste prirodni gas ili propan. Remeha Quinta Pro Moduli su predviđeni za postavljanje na fasadu, ravan krov i pored objekta uz efikasnu i brzu instalaciju.Regulisanje širokog opsega modulacije snage vrši se u skladu sa spoljašnjim uslovima uz visoku energetsku efikasnost i pouzdanost.
Remeha Quinta Pro Moduli su izrađeni od atestiranih panela otpornih prema požaru sa odgovarajućom toplotnom izolacijom, što omogućuje bezbedan smeštaj generatora toplote (kondenzacionog kotla) opreme (cirkulacione pumpe, elektro ormarića i automatike), armature (ventila i slavina) i cevovoda koji su zaštićeni od uticaja vremenskih uslova (niske temperature).
Remeha Quinta Pro Modul poseduje dovodni i odvodni otvor za ventilaciju koji su odgovarajuće postavljeni.

Remeha Quinta Pro Moduli poseduju svu potrebnu dokumentaciju .

5 godina garancije na aluminijumski izmenjivač toplote i
2 godine garancije na sve ostale delove po uslovima garancije

 • Štedi novac, vreme i prostor
 • Snaga 45 - 460kW
 • Moduli 2 - 4 kotla
 • Vatrootporni paneli
 • Rad na zemni gas i propan
 • Izmenjivač toplote od livenog aluminijuma
 • Jednostavno održavanje
 • Veza sa računarom
 • Unutrašnje osvetljenje
 • Poseduje svu potrebnu dokumentaciju:
  • Potvrda o Kvalitetu izdatu od Fakulteta Tehničkih Nauka
  • Mišljenje Ministarstva Unutrašnjih Poslova Sektora za vanredne situacije - Uprave za preventivnu zaštitu
  • Atestni sertifikat od strane Instituta Mihajlo Pupin -centar za gasnu tehniku