Gas Eco Pro 210 /310 /610

image

Gasni kondenzacioni kotlovi visoke efikasnosti i najnovije tehnologije za grejanje prostorija i zagrevanje tople potrošne vode. U kombinaciji sa iSense i senzorom spoljne temperature omogućena je kompenzacija spoljne temperature i programiranje vremena rada. Mogućnost slobodnog kombinovanja i povezivanja kotlova u kaskadne sisteme je jednostavno primenom standardizovane kotlovske regulacije Celcia MC4 u kombinaciji sa programabilnim termostatom iSense.

Kotao je u skladu sa sledećim evropskim direktivama:
90-396/EEC, 89/336/EEC, 92/42/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC
CE Sertifikovan

Visoka godišnja efikasnost:
Do 108.6% na Hi (97,8% na Hs) pri prosečnoj temperaturi vode od 30°C (40/30°C)

 

 • Veliki opseg rada kotla
 • Nizak nivo NOx
 • Nivo buke (na 1m udaljenosti)< 59 dBA
 • Digitalni displej
 • Mogućnost daljinske kontrole
 • Izmenjivač toplote od livenog aluminijuma
 • Jednostavno održavanje
 • Kontrola signalom 0-10 V
 • Veza sa računarom
 • Zaštita od zamrzavanja
 • Rad na prirodni gas i propan butan
 • Dozvoljeni radni pritisak: 6 bar
 • Kompaktne dimenzije

5 godina garancije na aluminijumski člankasti izmenjivač toplote i
2 godine garancije na sve ostale delove po uslovima garancije
.

 

GAS 210 ECO PRO 

GAS 310 ECO PRO


 

GAS 610 ECO PRO