Automatska regulacija

qSense
Termostatski kontroler za kontrolu rada kotla na osnovu sobne temperature. Komunikacija putem standardnog protokola regulacije OpenTherm. Montaža u referentnoj prostoriji.
iSense
Programabilni kontroler za modulacionu kontrolu rada kotla na osnovu spoljne temperature ili temperature u referentnoj prostoriji. Komunikacija putem standardnog protokola regulacije OpenTherm. Montaža na kotao ili u referentnoj prostoriji.
iSense RF
Bežični programabilni kontroler za modulacionu kontrolu rada kotla na osnovu spoljne temperature ili temperature u referentnoj prostoriji. Komunikacija putem standardnog protokola regulacije OpenTherm. Montaža na kotao ili u referentnoj prostoriji.
c-Mix
Modul za upravljanje trokrakim mešnim ventilom, za dva nezavisna kruga grejanja. Komunikacija putem standardnog protokola regulacije OpenTherm. Koristi se u kombinaciji sa iSense.
Celcia MC4
Kaskadna modulaciona regulacija Celcia MC4, može da vrši automatsku kompenzaciju promene spoljašnje temperature i održava konstantnu temperaturu u zatvorenom prostoru. Za kontrolu do maksimalno 4 kondenzaciona kotla putem OpenTherm protokola. Nije potrebno programiranje. Isporučuje se sa senzorom spoljne temperature i senzorom temperature na polaznom vodu. Celcia MC4 uvek treba koristiti u kombinaciji sa iSense.
Rematic MC
Kaskadna modulaciona regulacija Rematic MC, može da vrši automatsku kompenzaciju promene spoljašnje temperature i održava konstantnu temperaturu u zatvorenom prostoru. Za kontrolu 5 kondenzacionih kotlova putem OpenTherm protokola. Do 20 kotlova ukoliko se povežu 4 Rematic MC putem TEM interfejsa. Nije potrebno programiranje. Isporučuje se sa senzorom spoljne temperature i senzorom temperature na polaznom vodu.
Sonda temperature sanitarne vode
Senzor spoljne temperature
Uronski senzor